آذر 22, 1398 12:03 Asia/Tehran [Updated: آذر 22, 1398 12:06 Asia/Tehran]

سرانجام اتفاق تاریخی در آمریکا رقم خورد و نام ترامپ در فهرست روسای جمهور استیضاح شده این کشور قرار گرفت.

کلیدواژه

کامنت