مرداد 30, 1400 04:25 Asia/Tehran [Updated: مرداد 30, 1400 04:27 Asia/Tehran]
  • کنگره چین قانون حمایت از سه فرزندی را تصویب کرد

کمیته دائمی سیزدهمین کنگره ملی خلق چین (NPC) روز (جمعه) قانون حمایت از سه فرزندی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، این مصوبه تصریح می کند که طبق قانون تنظیم جمعیت و خانواده، چین از زوج هایی که دارای فرزند سوم هستند با اقدامات حمایتی در زمینه هایی مانند بودجه، مالیات، بیمه، تحصیل، مسکن و اشتغال حمایت می کند.

در نشست دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (CPC) که ماه مه برگزار شد تاکید شده بود سیاست سه فرزندی به بهبود ساختار جمعیتی کشور، حفظ مزایای منابع انسانی و پاسخ فعال به پیری جمعیت کمک می کند.

چین در سال ۲۰۱۳ به خانواده ها اجازه داد در صورت تک فرزند بودن یکی از والدین،  صاحب فرزند دوم شوند و در سال ۲۰۱۶ به همه زوج های متاهل اجازه داد که دو فرزند داشته باشند و به سیاست تک فرزندی خاتمه داد.

بر اساس آخرین داده های سرشماری، افراد ۶۰ ساله و بالاتر ۱۸.۷ درصد از کل جمعیت چین را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده اند که ۵.۴۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۰ است.125

کلیدواژه