آبان 24, 1398 16:20 Asia/Tehran [Updated: آبان 24, 1398 16:21 Asia/Tehran]

سازمان‌های حامی کودکان، مهاجران و پناهندگان ملل متحد، از آینده کودکان و نوجوانان آواره بی سرپرست در ایتالیا، ابراز نگرانی کردند.