بهمن 18, 1398 09:25 Asia/Tehran [Updated: آبان 09, 1399 15:23 Asia/Tehran]

کشتی سعودی «بحری ینبع» که طبق گزارش‌ها برای بارگیری اسلحه به اروپا رفته است، حامیان صلح در آلمان را نگران کرده است.

کلیدواژه

کامنت