خرداد 26, 1400 09:59 Asia/Tehran [Updated: خرداد 26, 1400 11:55 Asia/Tehran]

نشست سه روزه سران هفت قدرت صنعتی جهان در حالی روز یکشنبه 23 خرداد در انگلیس به پایان رسید که نه راهکاری از سوی اعضا در قبال بحران های فوری بین المللی ارائه شد و نه از انزوای خودخواسته انگلیس پس از برگزیت کم کرد.

کلیدواژه