شهریور 23, 1400 08:26 Asia/Tehran [Updated: شهریور 29, 1400 11:20 Asia/Tehran]

در شهر ریگا پایتخت کشور لتونی، مانوری به بهانه سنجش میزان آمادگی برگزار شد. ‌

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، در باره برگزاری این مانور هیچ اطلاع رسانی نشد و فقط به شهروندان گفتند که ممکن است در روزهای آینده بترسید، ما عذر خواهی میکنیم!
در این مانور سربازان، فشنگ خالی شلیک کردند و در شهر سنگر گرفتند، اما موجب وحشت مردم در خیابان ها شدند. 

کلیدواژه