دی 18, 1400 18:03 Asia/Tehran [Updated: دی 18, 1400 18:10 Asia/Tehran]
  • اگر میری به ایران ...

اگر میری به ایران، سلام به خاک پاکش، دلنوشته یک کارگر ایرانی بود بر روی پالتهای رنگی که از آلمان به ایران فرستاده می شدند.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، کارگر ایرانی کارخانه رنگ سازی در آلمان وقتی فهمید قوطی های رنگ قرار است به ایران فرستاده شود روی کاغذ این را نوشت و گذاشت داخل یکی از پالت ها.

116

کلیدواژه