فروردین 20, 1401 18:53 Asia/Tehran [Updated: فروردین 21, 1401 08:11 Asia/Tehran]

12 نامزد شامل چهار زن و هشت مرد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2022 فرانسه در مرحله نخست آن هستند؛ انتخاباتی که فردا (21 فروردین) مرحله نخست و 4 اریبهشت هم مرحله دوم آن برگزار می شود.

کلیدواژه