آبان 17, 1401 12:09 Asia/Tehran [Updated: آبان 17, 1401 15:05 Asia/Tehran]

 ایران پرس: بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در حالی در شرم الشیخ مصر برگزار می شود که کشورهای صنعتی به تعهدات نشست قبلی خود عمل نکرده اند.

کلیدواژه