فروردین 03, 1397 19:27 Asia/Tehran [Updated: شهریور 07, 1399 23:24 Asia/Tehran]

باغ پرندگان کرج در چهارباغ کرج در مساحتی بالغ بر ۱۰ هزار متر مربع (در طبقات) دارای سالنهای سرپوشیده - برکه و جزایر متعدد به عنوان یک مرکز علمی- آموزشی و تفریحی به منظور نگهداری از گونه‌های نادر و روبه انقراض طراحی و ساخته شده است.

کلیدواژه

کامنت