مهر 13, 1398 20:15 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1399 10:35 Asia/Tehran]

«مرتضی براری» رئیس سازمان فضایی کشورمان در گفت وگو با خبرگزاری "ایران پرس" با بیان اینکه تحریم های آمریکا ضد ایران هیچ تاثیری بر روی برنامه های فضایی ما نداشته است، گفت: تا پایان امسال دو ماهواره سنجشی "ظفر" و "پارس 1" و اولین ماهواره مخابراتی ساخت داخل در مدار مشخص قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه

کامنت