مهر 20, 1398 08:32 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1399 10:35 Asia/Tehran]

خبرگزاری ایران پرس را برروی ماهواره " Eutelsat 21B " و فرکانس "11520.H.2220 . Fec 3/4 " دنبال کنید.

کامنت