آبان 21, 1398 11:58 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1399 10:35 Asia/Tehran]

پارس تودی- صنعت هسته‌ای می‌تواند در مجموعه صنایع کشور اقتدار ایجاد کند، ‌لذا ‌دشمنان انقلاب ‌می‌خواهند این منشأ اقتدار را از ما بگیرند.

کلیدواژه

کامنت