آبان 21, 1398 16:10 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1399 10:35 Asia/Tehran]

"رحیم زارع" سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار "ایران پرس" با اشاره به ارائه گزارش این کمیسیون درخصوص آسیب شناسی، چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 98 گفت: این گزارش شامل رویکردهای کلان رونق تولید در قالب 7 محور بنیادی، آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید است.

کلیدواژه

کامنت