بهمن 18, 1398 15:06 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1399 10:35 Asia/Tehran]

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح روز 22 بهمن را در کارخانه‌ی جنرال گذراندند. از چند روز قبل برای مقابله با غائله کمونیستها به آنجا رفته بودند و با جلب نظر کارگران به انقلاب، آنها را ناامید کرده بودند. هنگام ظهر کارخانه را به سمت مدرسه‌ی علوی ترک کردند. رادیوی ماشین روشن بود که ناگهان صدای آشنایی شنیده شد...

کلیدواژه

کامنت