بهمن 20, 1398 07:41 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1399 10:35 Asia/Tehran]
  • لوح: تحریم، جنایت است 

تحریم به معنای واقعی کلمه، یک جنایت است، چون بحث سر تحریم خود آمریکا نیست، بحث سر تحریم زورکی دیگران به وسیله‌ی آمریکا است، یعنی مثلاً‌ با شرکتها، با اشخاص گوناگون، دولتها دائم در تماس باشند که شما با ایران معامله نکنید. خب حالا میتو‌انند یا نمیتوانند بحث دیگری است اما آنها دارند این کار میکنند که این یک واقعاً یک حرکت جنایتکارانه است. ۹۸/۱۱/۱۹

 

کلیدواژه

کامنت