دی 23, 1399 08:14 Asia/Tehran [Updated: دی 23, 1399 08:22 Asia/Tehran]
  • عکاس: موسی تقوی‌نمین
    عکاس: موسی تقوی‌نمین

پیست اسکی آلوارس Alvāresi سرعین؛ بزرگترین پیست اسکی ایران در دامنه کوه سبلان اردبیل و در ارتفاع 3200 متری از سطح دریا قرار دارد.

کلیدواژه