اسفند 04, 1399 11:39 Asia/Tehran [Updated: اسفند 06, 1399 13:08 Asia/Tehran]
  • عکس از ناصرغلامی هوجقان
    عکس از ناصرغلامی هوجقان

اسکو- ایران پرس: پارک مینیاتوری و سه بعدی اسکو نخستین پارک مینیاتوری در آذربایجان شرقی و دومین پارک در سطح کشور است. این پارک سه بعدي، «محبت- عشق- زندگي» در باغی کوچک به وسعت هزارمتر در اسکو برای گردشگران و بازدیدکنندگان ایجاد شده است.

کلیدواژه