فروردین 18, 1400 08:04 Asia/Tehran [Updated: فروردین 20, 1400 19:40 Asia/Tehran]
  • عکس: علی انوار
    عکس: علی انوار

اردبیل- ایران‌پرس: شورابیل در شهر اردبیل تنها دریاچه طبیعی درون شهری ایران است. این دریاچه در گذشته بسیار شور بوده اما امروز با افزودن آب شیرین، از شوری آن کاسته شده و گستردگی آن به 180 هکتار افزایش یافته ‌است. 

کلیدواژه