فروردین 19, 1400 10:14 Asia/Tehran [Updated: فروردین 24, 1400 14:20 Asia/Tehran]

در این کلیپ حرکات جالب یک عروس هلندی نر را مشاهده می کنید که با پایین آوردن سر و چرخش به دور خود و آواز خواندن ، سعی می کند توجه جفت ماده را به خود جلب کند.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، عروس هلندی پرنده ای از گونه طوطیان و طول آن 30 سانتی متر است که بین 15 تا 20 سال عمر می کند.

این پرنده بین 4 تا 7 تخم می گذارد و در مدت 19 روز تا زمان بیرون آمدن جوجه ها از تخم هایشان ، پرنده نر در طول روز و پرنده ماده در طول شب بر روی تخم ها می خوابند . 
عروس هلندی یکی از زیباترین پرنده های زینتی است که می تواند تحت آموزش انسان قرار بگیرد زیرا پرنده ای باهوش است.

112

کلیدواژه