فروردین 20, 1400 09:32 Asia/Tehran [Updated: فروردین 20, 1400 09:55 Asia/Tehran]
  • حمایت ایران از اقدامات مجمع مجالس آسیایی

تهران- ایران پرس: رئیس گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجمع مجالس آسیایی، بر حمایت کشورمان از اقدامات این مجمع تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «معصومه پاشایی بهرام» گفت: ماحصل فعالیت‌های این مجمع ( APA )  باید رفاه و آسایش را برای ملتها در آسیا فراهم آورد.

پاشایی بهرام، همچنین بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری نشست کمیته دائمی امور اجتماعی و فرهنگی مجمع مجالس آسیایی تأکید کرد.

 به گفته رئیس گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجمع مجالس آسیایی، اقتصاد ایران بدنبال  فرصت سازی و دیپلماسی اقتصادی با شعار آسیاست. 

نشست مجازی هیات رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA)، با حضور گروه های پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، روسیه، عراق، بحرین و ترکیه به عنوان اعضای هیات رئیسه این مجمع و روسای چهار کمیته دائمی آن  برگزار شد. 

تعیین و تثبیت برنامه های سال جاری (2021) این مجمع، در خصوص برگزاری نشست های چهار کمیته دائمی بودجه و برنامه ریزی، امور سیاسی، اموراقتصادی و توسعه پایدار، اموراجتماعی و فرهنگی، مهمترین دستورکار در این نشست بود.

در ادامه این نشست روسای گروه های پارلمانی هیات رئیسه مجمع مجالس آسیایی ( APA)، به بحث و تبادل نظر در خصوص فعالیت های آینده این مجمع پرداختند.

117

 

کلیدواژه