تیر 29, 1400 15:10 Asia/Tehran [Updated: تیر 29, 1400 15:36 Asia/Tehran]
  • انتشار کتاب روایت جذب (علل گرایش و جذب به جنبش‌های جهادگرای سلفی)

کتاب روایت جذب (علل گرایش و جذب به جنبش‌های جهادگرای سلفی) به قلم هادی معصومی زارع منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، از نقاط قوت و از وجوه تمایزبخش این پژوهش نسبت به دیگر آثار موجود می‌توان به حضور مستقیم نویسنده در میدان‌های نبرد سوریه و عراق و در نتیجه بهره‌گیری از روش‌های کیفی میدانی همچون مشاهده، مصاحبه و روش‌های مشارکت مستقیم و غیرمستقیم جهت خلق و تولید محتوا اشاره کرد.

نویسنده از روش مصاحبه به عنوان یک روش کیفی برای اخذ دیدگاه ده‌ها تن از اعضای گروه‌های جهادگرای داعش و القاعده و در دو کشور سوریه و عراق و نیز طیفی از نخبگان شیعه، اهل سنت و کردهای عراق و سوریه و نیز نخبگان جریان اخوان المسلمین و همچنین آشنا شدن با باورهای ایشان بهره گرفته است.

همچنین نویسنده خلال سال‌های گذشته و در پوشش فردی گرونده به اندیشه‌های جهادگرایی، گفتگوهایی از طریق شبکه‌های اجتماعی با برخی از اعضا و گروندگان به این گروه‌ها ترتیب داده است.

نگارنده همچنین از روشهای کیفی و تفسیری «مشاهده» و «مشارکت مستقیم و مشارکت غیرمستقیم» برای گردآوری داده‌های پژوهش بهره برده است. در حقیقت با بهره‌گیری از این متد پژوهشی، نویسنده کوشیده است تا با هدف دست یافتن به اطلاعات و داده‌های دست اول خود را به جای افراد، کنشگران و جریان‌های مورد مطالعه قرار داده و جهان را از دریچه نگاه ایشان مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

افزون بر این از امتیازات دیگر این کتاب بهره‌گیری از منابع دسته اول جهادگرایان سلفی است که نویسنده در تکیه و استناد به آن ها حساسیت خاصی به خرج داده است. // 114

کلیدواژه