شهریور 12, 1400 08:01 Asia/Tehran [Updated: مهر 01, 1400 15:48 Asia/Tehran]
  • عکس: کاوه عابدی
    عکس: کاوه عابدی

دلوار- ایران‌پرس: خانه «رئیسعلی دلواری» سردار بزرگ نهضت مقاومت جنوب ایران مقابل استعمار انگلیس، در جنوب شرق شهر دلوار در استان بوشهر قرار دارد که یادگار دوره تاریخی قاجاریه بوده و اکنون به موزه تبدیل شده است.

کلیدواژه