شهریور 13, 1400 09:10 Asia/Tehran [Updated: شهریور 29, 1400 11:20 Asia/Tehran]
  • علیرضا نصری
    علیرضا نصری

الموت - ایران پرس: روستای گردشگری فشک، در منطقه الموت، استان قزوین قرار دارد و الموت منطقه‌ ای کوهستانی است که به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌ شود.  

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سالانه حدود 3 هزار و 500 تُن فندوق از مجموع باغات استان قزوین برداشت می‌شود که سهم عمده آن از منطقه الموت به دست می‌ آید؛ در این میان، روستای فشک با باغات فندق مرغوب در منطقه الموت غربی قرار دارد. 

مردم روستای قدیمی فشک با جمعیتی حدود 500 نفر عموما به کشاورزی و باغداری مشغول هستند و فشک از جمله مستعدترین روستاهای الموت غربی برای کشت و برداشت محصول فندوق است.

از مجموع 50 هکتار باغات فندق در روستای فشک به طور میانگین سالانه 50 تُن فندق مرغوب برداشت می‌ شود.

برداشت فندق از باغات روستای فشک تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد و خبرنگار ایران‌ پرس، زیبایی برداشت فندق را در روستای قدیمی فشک به تصویر کشیده است.

لباس محلی زنان روستای فشک هنگام برداشت فندق، نشان‌ دهنده توجه آنان به حفط آداب، رسوم و فرهنگ محلی است.

روستای قدیمی فشک همچنین با چمشه‌ های طبیعی منطقه‌ ای گردشگری در الموت غربی است. 

115

کلیدواژه