شهریور 28, 1400 19:13 Asia/Tehran [Updated: آذر 09, 1400 15:59 Asia/Tehran]
  • رييس كميسيون گردشگري و اتاق بازرگاني ايران ابقاء شد

تهران- ایران پرس: با برگزاری انتخابات دوره‌ای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، علی عبدالملکی در سمت خود ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، انتخابات دوره‌اي كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران امروز یکشنبه با حضور اعضاء و نامزدها شد.

با برگزاری انتخابات، دكتر علي اكبر عبدالملكي با ٨٥ درصد آراي اخذ شده در سمت رياست كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران ابقاء شد.

همچنين دكتر محمد مسعودي و مهندس محمود تهي دست به ترتيب به سمت نواب اول و دوم منصوب شدند. // 114

کلیدواژه