آبان 23, 1400 23:37 Asia/Tehran [Updated: آذر 09, 1400 15:59 Asia/Tehran]
  • «معبد و مکاشفه» به چاپ چهارم رسید

تهران- ایران پرس: کتاب «معبد و مکاشفه» نوشته هانری کربن، ترجمه انشاءالله رحمتی و با ویراستاری مصطفی ملکیان به چاپ چهارم رسید.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، مضمون اصلی معبد و مکاشفه، تاویل روحانی عبادت و معبد یا همان کشف اسرار عبادات است. عارفان ما فراوان از تفاوت حج عوام و حج خواص سخن گفته اند. یکی «قصد کوی دوست است» و دیگری «میل روی دوست»؛ یکی «حج خانه خلیل» است و دیگری «حج حرم جلیل». کربن تاویل روحانی عبادت و معبد را مبنایی برای معنا بخشیدن به زندگی آدمی و دستیابی وی به ساحات وجودی ژرف تر خویش قرار داده است. به علاوه بر اساس تلقی خاص وی از حقیقت ملکوتی معبد (بیت معمور، مثال معبد) می توان همه میراث و میراث داران معنویت ادیان ابراهیمی را در یک پژوهش تطبیقی به معنای دقیق کلمه، برای اجرای طرح واحدی که همانا احیاء و اعاده معبد بر اساس نمونه آسمانی آن است، به یاری گرفت. 

این اثر حاوی پیشگفتاری است از مترجم در بیش از صد صفحه که در آن به موضوعات زیر پرداخته است:
از ترس آگاهی تا غربت آگاهی، راز هبوط، نفوس فلکی و همانندی آنها با نفوس بشری، جهان شناخت و رمزپردازی، مثال معبد.

در جستارهای سه گانه مولف نیز به ترتیب به موضوعات زیر پرداخته شده است:
معبد صابئین و اسماعیلیه، تصویر خانه کعبه به منزله اسرار حیات معنوی بر اساس اثری از قاضی سعید قمی، مثال معبد در مواجهه با معیار های ناسوتی.

چاپ چهارم این اثر با ترجمه دکتر انشاءالله رحمتی و ویراستاری استاد ملکیان به تازگی از سوی نشر سوفیا انتشار یافته است. در سال ۱۳۹۰ کتاب معبد و مکاشفه به عنوان کتاب برتر در رشته عرفان برگزیده شد.// 114

کلیدواژه