آذر 10, 1400 11:33 Asia/Tehran [Updated: آذر 10, 1400 13:55 Asia/Tehran]

کاشی کاری هنر اصیل ایرانی هاست و در هر شهر و دیاری با سبک وسیاقی خاص ردپایی از این هنر زیبا و ماندگار دیده می شود. کاشی هفت رنگ شیراز اما با رقص رنگ های شاد و چشم نواز بسیار برجسته در این عرصه می درخشد.

 بهترین نمونه های این سبک هنری مسجد وکیل و مسجد نصیرالملک است که به آن مسجد صورتی هم می گویند.

کلیدواژه