بهمن 02, 1400 16:35 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 24, 1401 12:42 Asia/Tehran]

اراده مقامات جمهوری اسلامی ایران و روسیه در جهت توسعه مناسبات در همه زمینه ها می تواند متضمن تامین منافع اقتصادی دوکشور و عاملی مهم برای امنیت و ایجاد ثبات در منطقه و تثبیت چندجانبه گرایی در نظم جهانی شود.

کلیدواژه