خرداد 13, 1401 18:37 Asia/Tehran [Updated: مرداد 21, 1401 21:45 Asia/Tehran]

امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب و تفکراتی هستند که فراتر امرزهای جغرافیایی به یک گفتمان ایدئولوژیک مهم تبدیل شد؛ انقلابی که در داخل مرزها نماند و در تمام جهان گسترش یافت.

کلیدواژه