مرداد 11, 1401 17:29 Asia/Tehran [Updated: مرداد 11, 1401 17:30 Asia/Tehran]

هدایت هوشمندانه سیلاب اين بار در سازه هاى آبى شوشتر، شاهكار مهندسى هخامنشيان و ساسانيان. ببینید!

کلیدواژه