مرداد 12, 1401 14:15 Asia/Tehran [Updated: مرداد 21, 1401 21:45 Asia/Tehran]

تهران- ایران پرس: رئيس انجمن حقوق بشر بحرين گفت: تبعيض مذهبي و فرقه اي ،تخريب ٣٨ مسجد شيعيان و هدف قرار دادن شخص عيسي قاسم از جمله تخلفات حقوق بشر در بحرين است.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «باقر درویش» رئيس انجمن حقوق بشر بحرين در نشست تخصصي بين المللي حقوق بشر اسلامي كه روز چهارشنبه در تهران برگزار شد در خصوص نقض حقوق بشر در بحرين گفت:تبعيض مذهبي و فرقه اي ،تخريب ٣٨ مسجد شيعيان و هدف قرار دادن شخص عيسي قاسم از جمله تخلفات حقوق بشر در بحرين است.

وی افزود:حكومت بحرين ظاهر سازي حقوق بشر مي كند و طي 10 سال گذشته اعتماد مردم به دولت كم شده است. دولت،موسسه هاي رسانه اي را خريده و بحرين توسط آنها بعنوان مهد تعدد اديان و مهد آزادي معرفي مي شود.

 درويش گفت:جامعه اسلامي نياز دارد مفهوم حقوق بشر اسلامي را درك كند اما در اين خصوص منابع آكادميك كافي نداريم كه باعث مي شود فعالان حقوق بشر اسلامي اعتماد به نفس لازم را  نداشته باشند.

در اين مراسم همچنين محسن قانعي،رايزن كل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه گفت :حقوق بشر يك ابزار سياسي براي دولت هاست و انسان و مفهوم حقوق بشر در جوامع غربي متفاوت از جوامع اسلامي است.

در ادامه اين نشست حليمه حسيني فعال بين المللي افغانستان با تاكيد بر بحث ارتباطات گفت: امروز نياز است بين تمامي كشورهاي مسلمان و كساني كه دوستدار اسلام هستند ارتباط برقرار شود.

درویش گفت: امروز ايران به سبب شهدا و قدرتي كه كسب كرده مي تواند چنين نشست هايي برقرار و رويكرد خود را بيان كند درحاليكه برگزاري چنين نشست هايي  در افغانستان ممكن نيست.

119

کلیدواژه