دی 26, 1398 19:53 Asia/Tehran [Updated: دی 26, 1398 19:57 Asia/Tehran]

آشوبگران دست نشانده در لبنان، براي اغتشاش در اين کشور، به تخريب بانک ها و آتش زدن خودروهاي شخصي اقدام کردند.

کلیدواژه

کامنت