مهر ۱۹, ۱۴۰۰ ۱۶:۳۲ Asia/Tehran

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا می گوید براساس آخرین مصوبات کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، برخی داروها از سبد داروهای ضد کرونایی حذف شده اند و مراکز درمانی نباید از این داروها استفاده کنند. بشنوید...