مهر ۲۳, ۱۴۰۰ ۲۰:۱۳ Asia/Tehran

رئیس جمهور در سفر به استان فارس، رئیس جمهور با بیان اینکه استان فارس یک قطب فرهنگی است و تقویت این قطب، وظیفه‌ای ملی و فرهنگی است، تصریح کرد که این فرهنگ غنی باید تقویت و به نسل‌های آتی منتقل شود. بشنوید...