دی ۱۳, ۱۴۰۰ ۱۹:۳۳ Asia/Tehran

اظهارنظر سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تنظیم سند راهبردی بین ایران و روسیه و صحبت های سردار فدوی در دومین سالگرد شهید سلیمانی را در پادکست امروز بشنوید.

اظهارنظر سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تنظیم سند راهبردی بین ایران و روسیه و سردار فدوی در دومین سالگرد شهید سلیمانی را در پادکست امروز بشنوید.