آبان 23, 1398 17:04 Asia/Tehran [Updated: آذر 18, 1398 14:09 Asia/Tehran]
  • مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

دیپلمات‌ها از فشار ترامپ بر اوکراین خبر می دهند
 ترامپ به رسوایی نزدیک تر می‌شود
شهادت‌های علنی تحقیقات استیضاح ترامپ، ادعاهای جدیدی را آشکار کرد

 

کلیدواژه

کامنت