اردیبهشت 05, 1399 19:45 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1399 10:35 Asia/Tehran]
  • مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

ایالت های آمریکا در حال غرق شدن در سیل تقاضاهای بیکاران
مجلس نمایندگان آمریکا 484 میلیارد دلار کمک را تصویب کرد
تقضای بیکاران در آمریکا تا 4.4 میلیون افزایش یافت
 وزیر اول اسکاتلند فشاربر نخست وزیر را برای برنامه کنترل کرونا افزایش داد
بیمارستان ها زنگ خطر را برای آزمایشگاه های خصوصی تست کرونا به صدا درآوردند
وزیر اول اسکاتلند: روال زندگی عادی به زودی میسر نیست

 

کلیدواژه

کامنت