اختصاصی

بیشترین بازدید

Iranpress: گردو بخورید؛ میوه‌ای با خواص بی‌نظیر

گردو بخورید؛ میوه‌ای با خواص بی‌نظیر

اواخر تابستان وقت برداشت گردوهای تازه است و این روزها بازار خرید گردو داغ داغ است. امروزه با شناخت فواید بسیار مغز گردو حتی به بیماران دارای چربی خون توصیه می شود روزانه به مقدار کم مغز گردو بخورند.