تیراندازی در پایگاه هوایی میزبان هواپیمای بایدن

تیراندازی در پایگاه هوایی میزبان هواپیمای بایدن

پایگاه مشترک نیروی هوایی " اندروز" آمریکا از وقوع تیراندازی به این پایگاه که مورد استفاده هواپیمای رییس جمهور آمریکا است، خبر داد.

تحلیلی درباره شکاف روزافزون در آمریکا و افزایش اقدامات تخریبی راست گرایان افراطی

تحلیلی درباره شکاف روزافزون در آمریکا و افزایش اقدامات تخریبی راست گرایان افراطی

ایران پرس:«هنری کیسینجر» وزیر خارجه پیشین و استراتژیست مشهور آمریکایی در یک سخنرانی تاکید کرد که ایالات متحده دچار شکاف و عدم اتحاد است.او گفت: ایالات متحده در داخل و در مقابله با چالشهای مدرنی که با آن مواجه هستیم دچار عدم اتحاد است.