نخست وزیر پرتغال امروز سه شنبه پس از انتشار نتیجه تحقیقات در مورد بهره برداری غیرقانونی از پروژه‌های لیتیوم و هیدروژن و محرز شدن رسوایی مالی‌اش استعفای خود را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، به گفته دادستان‌های پرتغال، برخی از مظنونان این رسوایی مالی از دست داشتن آنتونیو کاستا در پروژه‌های لیتیوم و هیدروژن نام بردند و گفتند که او از موقعیتش برای بهره برداری غیرقانونی از سود این پروژه‌ها سوء استفاده کرده است.

نتیجه این تحقیقات منجر شد پلیس برای بازداشت سایر همدستان آنتونیو کاستا، به وزارت محیط زیست و اقلیم، وزارت زیرساخت‌ها و تعدادی دیگر از دفاتر عمومی و خانه‌های شخصی او یورش ببرد.

پلیس همچنین ویتور اسکاریا، رئیس ستاد کاستا را دستگیر کرد.

آنتونیو کاستا ۶۲ ساله که یکی از اعضای حزب سوسیالیست است، از سال ۲۰۱۵ روی کار آمده بود.

/ 114