تهران-ایران پرس: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به توان دفاعی و نظامی کشور گفت: امسال ۲ تا ۳ ماهواره به فضا پرتاب خواهد شد.

 

ایران در چهار دهه گذشته گام های پیوسته و رو به پیشرفتی را در زمینه  دستیابی به فن آوری فضایی برداشته است.

هر چند دشمنان با انواع تحریم ها سعی کرده اند مانع از پیشرفت های اقتصادی و علمی از جمله در صنعت فضایی ایران شوند، اما با وجود تمام محدودیت‌ها و فشارها، جمهوری اسلامی ایران به انواع فناوری های  فضایی و مرتبط با فضا دست یافته است که باید آن را موفقیتی بزرگ برای ایران اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که می‌تواند ماهواره‌ها را در مدار قرار دهد.

سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه دشمنان با وجود اینکه تجهیزات زیادی دارند اما در اوج استیصال هستند تصریح کرد: دشمنان در افغانستان، عراق، سوریه و در بخش‌های دیگر که با ایران مواجه شدند، نقشه‌های آنها به شکست انجامید.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تاکید کرد: ایران در اوج قدرت و اقتدار قرار دارد و به همین دلیل است که دشمن فکر اینکه بخواهد حرکت بیخردانه ای داشته باشد، باید از سرش بیرون کند.

116