چند هزار نفر از ساکنان نیویورک برای محکومیت حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه تظاهرات برگزار کرده و خواستار آتش بس شده اند.