تصاویری از حمایت هواداران فوتبال در مصراز مردم مظلوم فلسطین را مشاهده می‌کنید.