سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران به منظور شرکت در شانزدهمین اجلاس سازمان همکاری اقتصادی اکو ، وارد فرودگاه تاشکند ازبکستان شد.