رژیم صهیونیستی با بمباران غزه، همه اعضای دو خانواده را به شهادت رسانده است.