نمایشگاه عکس فلسطین

اسلام‌آباد- ایران‌پرس: نمایشگاه عکس با موضوع «فلسطین: مظلومیت، مقاومت و پیروزی» با هدف حمایت از مظلومیت مردم غزه و نمایش توانمندی‌های مقاومت فلسطین با زبان هنردر پایتخت پاکستان دایر است.  

نمایشگاه عکس فلسطین
نمایشگاه عکس فلسطین
نمایشگاه عکس فلسطین
نمایشگاه عکس فلسطین
نمایشگاه عکس فلسطین
نمایشگاه عکس فلسطین
نمایشگاه عکس فلسطین
نمایشگاه عکس فلسطین
نمایشگاه عکس فلسطین
نمایشگاه عکس فلسطین
نمایشگاه عکس فلسطین