جنایت در غزه

غزه- ایران‌پرس: رژیم صهیونیستی با حمایت آشکار آمریکا و حامیان اروپایی خود همچنان به مناطق مختلف مسکونی و حتی مراکز درمانی غزه حمله می‌کند.

جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه
جنایت در غزه