کابل- ایران‌پرس: دومین سال بازگشت طالبان به‌قدرت در افغانستان هم با جشن خیابانی و حمایت مردم این کشور همراه شد اما درعین حال، افغان‌ها خواسته‌هایی از طالبان دارند. 

به گزارش خبرگزاری ایران‌پرس، طالبان 24 مرداد 1400 (15 اوت 2021) وارد کابل شد و با حضور در ارگ ریاست جمهوری افغانستان باردیگر پس از 20 سال قدرت را در افغانستان به دست گرفت. 

حضور مجدد طالبان در قدرت اگرچه امنیت‌نسبی را در افغانستان به‌همراه داشته است و بیشتر مردم این کشور هم از این وضعیت راضی هستند اما همچنان خواسته‌هایی از طالبان دارند.

امیدواری به بازگشایی مدارس به‌روی دختران، اشتغال زنان و بهبود وضعیت اقتصاد و امنیت، مهمترین خواسته جوانان افغان در دومین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان است. 

شماری از جوانان افغان در سالگرد به قدرت رسیدن طالبان در جشن این پیروزی شرکت کردند و در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران‌پرس تاکید کردند: مشکلی با وضعیت سیاسی جدید ندارند، اما وضعیت اقتصادی و آموزش چندان مناسب نیست.

این جوانان و نسل جدید افغان در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران‌پرس به‌صراحت تاکید کردند: مشکلی با طالبان ندارند اما باید مدارس به‌روی دختران افغانستانی  بازگشایی شود.

شماری از جوانان افعان در این گفت وگو به وضعیت اقتصادی و امنیتی هم اشاره کردند و گفتند: طالبان کارهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان شروع کرده است.  

همایشی نیز به‌مناسبت دومین سالگرد بازگشت طالبان به‌قدرت در محل وزارت آموزش افغانستان در کابل برگزار شد. افغان‌ها امیدوار به اعلام خبر بازگشایی مدارس دخترانه در این همایش بودند اما چنین نشد و همچنان منتظرند.

سازمان ملل متحد هم کارزار جهانی را برای ازسرگیری تحصیل دختران افغان شروع کرده است.

طی دو سال گذشته تشکیل حکومت‌فراگیر، کار و تحصیل دختران و زنان افغان، مهمترین خواسته جامعه‌جهانی از حکومت طالبان بوده؛ حکومتی که البته تاکنون به‌طور رسمی جامعه‌جهانی آن را به‌رسمیت نشناخته است اما همکاری دارد.

117