تهران-ایران پرس: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: زنان ایرانی الگوی نه شرقی و نه غربی؛ الگویی که تحجر و وادادگی در آن نیست را به دنیا ارایه می‌کنند. 

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  امروز (شنبه)  در آیین نواختن زنگ مدرسه با عنوان زنگ «مهر، ایثار و مقاومت» گفت: امیدواریم که با همتی که در جوانان و نوجوانان وجود دارد، این کشور استوار و قوی بماند و همیشه بدرخشد و الگویی برای همه جهان باشد؛ الگویی که زنان ارایه دادند؛ الگوی نه شرقی ونه غربی است؛ الگویی که تحجر و وادادگی در آن نیست.

انسیه خزعلی افزود: این الگو نشان می دهد زن مسلمان برنامه دارد؛ هم در اجتماع می درخشد و هم خانواده را قوی نگه می دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین گفت: زن همانطور که با مهر می‌تواند به خانواده استحکام بخشد می تواند خلاق باشد و ایده های نو داشته باشد و جهان را تغییر دهد.

116