تهران-ایران پرس: رییس سازمان محیط زیست تاکید کرد: در حال حاضردریاچه ارومیه  ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب دارد، و از چند سد رها سازی آب در شهریور ماه در این دریاچه انجام می‌گیرد و خوشبختانه خبر از مرگ دریاچه نیست.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، علی سلاجقه در حاشیه نمایشگاه تبیین دستاوردهای دولت مردمی با عنوان «روایت خدمت»  در محل نمایشگاه بین المللی تهران گفت: خبرهای خوشی در مورد دریاچه ارومیه خواهیم شنید. همه اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری انجام شده همچنین در خصوص حذف چاه‌های غیر مجاز و تغییر کاربری‌ها و کشت مناسب تصمیمات خوبی صورت گرفته است.

وی درباره آلودگی خزر گفت: از لحاظ ارتفاعی تراز دریای خزر کاهش یافته است. هر ۵ کشور در بحث کاهش ارتفاع آب خزر نقش داشته اند البته هیچ کشوری مقصر نیست و همه آماده اند در قالب برنامه جامع اقداماتی را انجام دهند.

او گفت: در این زمینه کنوانسیون تهران برگزار می‌شود و کارگروه‌های علمی شکل گرفته تا اقداماتی با همکاری کشورهای دیگر صورت گیرد.

وی تاکید کرد: کلنگ زنی در میانکاله بدون مجوز محیط زیست بوده است که امید است همه، قوانین کشور را مد نظر قرار دهند.

سلاجقه درباره سدسازی های ترکیه گفت: درباره آنچه در ترکیه رخ داده نشست‌هایی با کشورهای همسایه داشته‌ایم و اکنون رویکرد مناسب است و ادبیات نسبت به قبل مردم پسند شده است. در این خصوص همچنین نشست هایی با سفیر ترکیه برگزار و رویکردها همگراتر شده است.

116